top of page
פרויקטים - ניהול פרויקט
צלח שלום, עמישב, פ"ת
צלח שלום, עמישב, פ"ת

ניהול יזמות של 245 יח"ד, 7 בנייני מגורים בני 9 קומות, 35 יח"ד כל אחד שלב הפרויקט: התקבלו היתרי בניה לשלב א קבלן מבצע: דניה סיבוס

press to zoom
שבט דן, עמישב, פ"ת
שבט דן, עמישב, פ"ת

ניהול פינוי בינוי של 54 יח"ד להקמת 220 יח"ד ב-3 בניינים, 2 מגדלים ובניין בן 9 קומות שלב הפרויקט: בדיון בועדה המחוזית קבלן מבצע: טרם נבחר בנק מלווה: טרם נבחר

press to zoom
עזרה ונחמיה, עמישב, פ"ת
עזרה ונחמיה, עמישב, פ"ת

ניהול פינוי בינוי של 48 יח"ד להקמת כ-190 יח"ד ב-3 בניינים, 2 מגדלים ובניין בן 9 קומות שלב הפרויקט: בדיון בועדה המחוזית קבלן מבצע: טרם נבחר בנק מלווה: טרם נבחר

press to zoom
דן שומרון, קרית קריניצי, ר"ג
דן שומרון, קרית קריניצי, ר"ג

ניהול קבוצת רכישה של 8 דופלקסים, בבניין בוטיק בן 5 קומות בעל חניון משותף ​ שלב הפרויקט: בביצוע קבלן מבצע: א.מ. תבור לבניה בע"מ בנק מלווה: בנק מזרחי טפחות

press to zoom
מגדל האחדות, ר"ג
מגדל האחדות, ר"ג

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 200 יח"ד במתחם המשטרה - רמת גן ​ שלב הפרויקט: בביצוע קבלן מבצע: דניה סיבוס בע"מ בנק מלווה: בנק מזרחי טפחות

press to zoom
עקיבא אייגר 10, ת"א
עקיבא אייגר 10, ת"א

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 25 יח"ד בת"א ​ שלב הפרויקט: לקראת קבלת טופס 4 קבלן מבצע: מ.דקל חברה לעבודות בניה בע"מ בנק מלווה: בנק מזרחי טפחות

press to zoom
קורדוברו 4, ת"א
קורדוברו 4, ת"א

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 22 יח"ד בת"א ​ שלב הפרויקט: בהליכי רישוי קבלן מבצע: טרם נבחר בנק מלווה: טרם נבחר

press to zoom
ארלינג'ר 13, ת"א
ארלינג'ר 13, ת"א

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 25 יח"ד בת"א ​ שלב הפרויקט: בביצוע קבלן מבצע: משרביה בע"מ בנק מלווה: קרן רובי קפיטל

press to zoom
מגדלי העיר, פ"ת
מגדלי העיר, פ"ת

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 245 יח"ד בפתח תקוה ​ שלב הפרויקט: הסתיים בהצלחה בשנת 2018 קבלן מבצע: אלקטרה בניה בנק מלווה: בנק מזרחי טפחות

press to zoom
פסגת נחלים, פ"ת
פסגת נחלים, פ"ת

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 140 יח"ד בהדר גנים פתח תקוה ​ שלב הפרויקט: הסתיים בהצלחה בשנת 2016 קבלן מבצע: אורתם מליבו בניה בע"מ בנק מלווה: בנק לאומי למשכנתאות

press to zoom
כפר סבא הפורחת
כפר סבא הפורחת

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 30 יח"ד שלב הפרויקט: הסתיים בהצלחה בשנת 2012 קבלן מבצע: דניה סיבוס בע"מ בנק מלווה: בנק מזרחי טפחות

press to zoom
כפר סבא הפורחת
כפר סבא הפורחת

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 15 יח"ד שלב הפרויקט: הסתיים בהצלחה בשנת 2012 קבלן מבצע: דניה סיבוס בע"מ בנק מלווה: בנק מזרחי טפחות

press to zoom
כפר סבא בית התמר
כפר סבא בית התמר

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 25 יח"ד בכפר סבא שלב הפרויקט: לאחר קבלת טופס 4 קבלן מבצע: קבוצת ימין בע"מ בנק מלווה: בנק דיסקונט לישראל

press to zoom
כפר סבא פארק גרין
כפר סבא פארק גרין

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 24 יח"ד שלב הפרויקט: הסתיים בהצלחה בשנת 2013 קבלן מבצע: האחים מולר בע"מ בנק מלווה: בנק לאומי למשכנתאות

press to zoom
כפר סבא גרין
כפר סבא גרין

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 42 יח"ד שלב הפרויקט: הסתיים בהצלחה בשנת 2012 קבלן מבצע: חברת האחים מולר בע"מ בנק מלווה: בנק לאומי למשכנתאות

press to zoom
כפר סבא הירוקה
כפר סבא הירוקה

ניהול קבוצת רכישה הכוללת 24 יח"ד שלב הפרויקט: הסתיים בהצלחה בשנת 2012 קבלן מבצע: חברת "נופים" בע"מ בנק מלווה: בנק מזרחי טפחות

press to zoom

פרויקטים - יזמות

בני בנימין 15 ב, הרצליה
בני בנימין 15 ב, הרצליה

ניהול פרויקט תמ"א 38 הכולל 18 יח"ד בהרצליה ​ שלב הפרויקט: בתכנון קבלן מבצע: טרם נבחר בנק מלווה: טרם נבחר

press to zoom
בלפור 3, תל אביב
בלפור 3, תל אביב
press to zoom
שינקין 23 ו 25, תל אביב
שינקין 23 ו 25, תל אביב
press to zoom
נחום 22, תל אביב
נחום 22, תל אביב
press to zoom
שלום עליכם 22, תל אביב
שלום עליכם 22, תל אביב
press to zoom
אחד העם 65, תל אביב
אחד העם 65, תל אביב
press to zoom
נירים 3, תל אביב
נירים 3, תל אביב
press to zoom
bottom of page